Laravel 5: HTTP Cevaplar (Responses)

“PHP’de Cevaplar” konulu anlatımın ilk videosu

“PHP’de Cevaplar” konulu anlatımın ikinci videosu

“PHP’de Cevaplar” konulu anlatımın üçüncü videosu

Temel Cevaplar

Elbette, tüm yönlendirici ve kontrolcüler kullanıcının tarayıcısına bir şeyler geri dönmelidir. Laravel geri dönüş cevapları için birkaç yol sağlar. En temel cevap bir yönlendirici veya kontrolcüden yazı döndürmektir.

Verilen text framewörk tarafından otomatik olarak HTTP cevaba dönüştürülecektir.

Ancak, çoğu yönlendirici ve kontrolcü eylemi için Illuminate\Http\Response örneği veya görünüm dönüşünüz olacaktır. Response örneği dönme, cevabun HTTP surum kodu ve başlık bilgilerini özelleştirmenize izin verir. Bir Response örneği, HTTP cevaplar oluşturmak için çeşitli metodlar sağlayan Symfony\Component\HttpFoundation\Response sınıfından genişletilmiştir:

Kolay kullanım için response yardımcısını da kullanabilirsiniz.

Not: Kullanılabilir tüm metod listesi için API dökümantasyonuna ve Symfony API dökümantasyonuna bakınız.

Cevaplara Başlık İliştirmek

Cevap örneğindeki withCookie yardımcı metodu çerezlerinizi cevaba kolayca iliştirmeye yarar. Örneğin, withCookie metodunu kullamarak bir çerez üretip cevap örneğine iliştirebilirsiniz.

withCookie metodu çerezlerinizin özelliklerini daha fazla özelleştirmenizi sağlayan isteğe başlı ek argümanları alır.

Varsayılan olarak, Laravel tarafından şifrenip ve imzalanan tüm çerezler, kullanıcı tarafından okunup değiştirilemezler. Eğer uygulamanız tarafından üretilen çerezlerin bazıları için şifremeyi engellemek isterseniz, App\Http\Middleware\EncryptCookies ara katmanının $except özelliğini kullanabilirsiniz.

Diğer Cevap Tipleri

response yardımcısını parametresiz çağırdığınızda Illuminate\Contracts\Routing\ResponseFactory kontrat döndürülür. Bu kontrat cevapların üretimi için birkaç yardımcı metod sağlar.

Gönürüm Cevapları

Cevap durumlarını ve başlıklarını kontrol etmeye ietiyacınız var, aynı zamanda da cevap içeriğini görünüm olarak dönmeye ihtiyacınız varsa, view metodunu kullanabilirsiniz.