Laravel: Görünümler (Views)

Temel Kullanım

Görünümler uygulamanız tarafından sunulan HTML’i içerir ve sunum mantığını, kontrolcü / uygulama mantığından ayırır. Görünümler resources/views klasöründe saklanır.

İlgili Youtube Videosu

Temel bir görünüm şuna benzer bir şey olabilir.

Bu görünüm resources/views/greeting.php‘de saklandığında, view yardımcısını kullanarak şuna benzer döndürebiliriz.

Gördüğünüz gibi, views yardımcısına geçirilen ilk parametre resources/views klasöründeki görünümün ismine karşılık gelir. Yardımcıya geçirilen ikinci parametre görünümde kullanılabilen bilginin dizisidir. Bu durumda, görünüme geçirilen name değişkeni echo yapılabilir.

resources/views klasörünün alt klasörlerinde görünümler iç içe kullanılabilir. Örneğin, görünümünüz resources/views/admin/profile.php konumunda ise, şöyle kullanabilirsiniz:

Görünümün Olup Olmadığını Belirleme

Görünümün olup olmadığını denetlemeniz gerekirse view yardımcı metodunu argümansız çağırdıktan sonra exists metodunu kullanabilirsiniz.

view metodunu argümansız çağırırsanız Illuminate\Contracts\View\Factory örneği döndürülür.

Bilgileri Gösterme

Görünüme Bilgi Geçirme

Önceki örneklerde gördüğünüz gibi, bilginin dizisini görünüme kolayca geçirebilirsiniz:

Bu yolla bilgi geçirildiğinde, $data anahtar/değer çiftleriyle dizi olmalıdır. Görünümüzde, her değere karşılık gelen anahtarı kullanarak erişebilirisiniz. Örneğin: . view yardımcısına bilginin tümünü bir dizi olarak geçirmek yerine, bilginizin bir kısmını kendi başına with metodunu kullanarak geçirebilirsiniz.

Tüm Görünümlerle Bilgi Paylaşımı

Bazen, bilginin bir kısmını uygulamanız tarafından oluşturulan tüm görünümlerde paylaşmanız gerekebilir. Görünüm üretecinin share metodunu kullanarak yapabilirsiniz.