Laravel: Kurulum, Yapılandırma

Kurulum

Sistem Gereksinimleri

Laravel Framework’ün birkaç sistem gereksimi vardır. Elbette tüm bu gereksinimler Laravel Homestead tarafından sağlanır.

  • PHP >= 5.5.9
  • OpenSSL PHP Extension
  • PDO PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension
  • Tokenizer PHP Extension

Laravel Kurulumu

Laravel bağımlılık yönetimi için Composer kullanır. Laravelden önce sisteminizde Composer olduğundan emin olun.

Yapılandırma

Temel Yapılandırma

Laravel framework’ün tüm yapılandırma dosyaları config klasrönde saklanır. Her bir ayar açıklanmıştır, böylece dosyalara bakarak ayarları tanıyabilirsiniz.

Klasör İzinleri

Laravel kurulumundan sonra bazı izin ayarlamalarına ihtiyacınız var. sorage ve bootstrap/cache klasörleri web sunucusu tarafından yazılabilir olmalıdır. Eğer Homestead sanal makinesi kullanıyorsanız bu izinler zaten ayarlanmıştır.

Uygulama Anahtarı

Laravel kurulunundan sonra yapmanız gereken sonraki şey uygulama anahtarına rasgele yazı dizisi eklenmesidir. Laravel kurulumunu Composer veya Laravel Yükleyici ile yaptıysanız bu anahtar key:generate komutuyla sizi için ayarlanmıştır. Genellikle bu yazı dizisi 32 karakter uzunluğunda olmalıdır. .env dosyası içinde de ayarlanabilir. Eğer .env.example dosyasını .env olarak isimlendirmediyseniz şimdi yapmalısınız. Eğer uygulama anahtarı ayarlanmamışsa kullanıcı oturumları ve diğer şifrelenmiş bilgiler güvenli olmayacaktır.

Ek Ayarlar

Laravel neredeyse başka bir ayar gerektirmez. Geliştirmenize başlayabilirsniz! Ancak, config/app.php dosyasına ve onun dökümanlarını incelemek isteyebilirsiniz. Dosya timezone, locale gibi değiştirmek isteyebileceğiniz bir takım ayarları içerir.

Ayrıca bir kaç laravel bileşenini yapılandırmak isteyebilirsiniz. Örneğin:

  • Cache
  • Database
  • Session

Biçimlendirilmiş URL

Apache

Framework URL’lerin index.php olmadan kullanılmasını sağlayan public/.htaccess dosyasıyla gelir. Laravel uygulamasını sunmak için Apache kullanıyosanız mod_write modülünü aktifleştirdiğinizden emin olun.

Dosya gelmemişzse aşağıdaki şekinde kullanmayı deneyin.

Ngix

Nginx’de site yapılandırmanızdaki aşağıdaki yönegeler biçimlendirilmiş url kullanmanızı sağlayacaktır.

Tabiki Homestead kullandığında biçimlendirilmiş URL otomatik olarak yapılandırılacak.

Ortam Yapılandırması

Farklı yapılandırılmış ortamlar çalışma için sıklıkla yardımcıdır. Örneğin, yerelde çalışırken yayın sunucusundan farklı cache sürücüsü kullanmak isteyebilirsiniz. Bu ortam tabanlı yapılandırma kullarak kolaydır.

Kolaylık sağlamak için Laravel DotEnv PHP kütüphanesini kullanır. Yeni bir Laravel kurulundan uygulamanızın kök klasöründe .env.example dosyası bulunur. Eğer laraveli Composer kurduysanız bu dosya otomatik olarak .env olarak isimlendirilecektir. Aksi halde elle isimlendirin.

Listelenen tüm değişkenler $_ENV PHP super-global değşkenine yüklenecektir. Bu değişkenlerden değer almak istediğinizde .env yardımcısını kullanabilirsiniz. Aslında Laravel yapılandırma dosyalarını incelerseniz bir takım ayarlar için zaten kullanılmış olduğunu göreceksiniz.

Kendi ortam değişkenlerinizi yerel sunucunuzun ihtiyaç duyduğu gibi değiştirmekten çekinmeyin, hatta çalışma sunucusunda da. Ancak, .env dosyası uygulamanızın kaynak kontrolüne işlenmemelidir. Uygullamanızın her geliştiricisi / sunucusu farklı ortam yapılandırmasına ihtiyaç duyabilir.

Bir takımda geliştirme yapıyorsanız, .env.example dahil etmeye devam edebilirsiniz böyleceTakımdaki diğer geliştiriciler uygulamanın ihtiyaç duyacağı ortam değişkenlerini açıkça görebilirler.

Mevcut Ortam Değişkenlerine Erişim

Mevut uygulamanın ortamı .env dosyanızdaki APP_ENV değişkeni tarafından belirlenir. Bu değere App Facade‘daki environment metodu ile ulaşabilirsiniz.

Ayrıca environment metoduna argüman geçirerek verilen değerin ortam ile eşleşip eşleşmediğini kontrol edebilirsiniz.

Bir uygulama örneği de app yardımcısıyla ulaşılaiblir:

Önbellekleme (Caching) Yapılandırılması

Uygulamanızı hızlandırmak için, tüm yapılandırma dosyalarınızı config:cache Artisan komutunu kullanarak tek bir dosya yapabilirsiniz. Bu yüm yapılandırma ayarlarınızı uygulamanız için framework taradından daha hızlı yüklenebilecek tek bir dosyayada birleştirir.

Uygulamanızın yayına alıken rutin olarak php artisan config:cache komutunu çalıştırın. Lokal geliştirmelerinizde yapılandırma ayarlarınızı sıkça değiştirmeye ihtiyacınız olacağından bu komutu çalıştırmayın.

Yapılandırma Değerlerine Ulaşım

config yadımcı fonksiyonunu kullanarak yapılandırma değerlerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Yapılandırma değerlerine dosya isminiz ve istediğiniz ayara “.” kullanarak ulaşabilirsiniz. Varsayılan değer de belirtilebilir ve yapılanldırma ayarı mevcut değilse bu değer döner:

Yapılandırla değerleriniz uygulama çalışır halde ayarlamak için config yardımcısına bir dizi geçirin.

Uygulamanızı İsimlendirme

Larvel kurulduktan sonra uygulamanızın ismini değiştirmek isteyebilirsiniz. Varsayılan olarak app klasörü App aldında alanlandırılmıştır (namespaced) ve Composer tarafından otomatik yüklememe yapılır.

Bakım Modu

Uygulamanız bakım modundayken uygulamanızdaki tüm istekler için özelleştirilmiş bir görünüm görüntülecektir. Bu mod uygulamanız güncellenirken veya bakımı yapılırken uygulamanızı kolayca pasifleştirir. Bakım modunu kontrol eden bir ara katman (middleware) uygulamaya dahil edilmiştir. Uygulama bakım modundayken 503 durum kodlu HttpException fırlatılır.

Bakım modunu aktfleştirmek için, down artisan komutunu çalıştırın:

Bakım modunu pasifleştirmek için up komutunu kullanın:

Bakım Modu Şablonu

varsayılan bakım modu şablonu resources/views/errors/503.blade.php konumundadır.

Bakım Modu & Kuyruklar

Uygulamanız bakım modundayken, kuyruk işleri işletilmeyecektir. Bakım modundan çıkıldığında normal olarak çalışmaya devam edecektir.